herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Magdalena Krawczyk 2018-11-30 13:43:31
Krystian Krawczyk 2018-11-30 13:22:51
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędniczne w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu Krystian Krawczyk 2018-11-30 13:20:59
Nabór na Głównego Księgowego - 30 listopad 2018 Krystian Krawczyk 2018-11-30 13:15:00
Nabór na Głównego Księgowego - 30 listopad 2018 Krystian Krawczyk 2018-11-30 13:14:52
Nabór na Głównego Księgowego - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2018-11-30 13:13:33
Nabór na Głównego Księgowego - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2018-11-30 13:12:37
Nabór na Głównego Księgowego - dokument usunięty Krystian Krawczyk 2018-11-30 13:00:36
2018 Krystian Krawczyk 2018-11-30 12:59:38
Uchwała Nr 129/353/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:59:27
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 129/2018 z dnia 25 października 2018 roku Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:57:45
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 129/2018 z dnia 25 października 2018 roku - dokument usunięty Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:53:19
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 129/2018 z dnia 25 października 2018 roku - dokument usunięty Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:53:00
Uchwała Nr 128/352/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2019 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:35:37
Uchwała Nr 128/351/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:31:05
Uchwała Nr 128/350/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:28:51
Uchwała Nr 128/348/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do realizacji umowy Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:16:00
Uchwała Nr 128/348/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do realizacji umowy Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:15:21
Uchwała Nr 128/349/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia listy stypendystów uczestniczących w projekcie pn.: "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery- podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:13:46
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 128/2018 z dnia 16 października 2018 roku Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:04:22
Protokół Nr 130/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2018 roku Sylwia Żukowska 2018-11-30 10:00:27
Archiwum transmisji z obrad Sesji Rady Powiatu w Wałczu Krystian Krawczyk 2018-11-29 18:32:11
Krystian Krawczyk 2018-11-29 18:23:21
Archiwum transmisji z obrad Sesji Rady Powiatu w Wałczu Krystian Krawczyk 2018-11-29 18:15:20
Archiwum transmisji z obrad Sesji Rady Powiatu w Wałczu Krystian Krawczyk 2018-11-29 17:51:44
Archiwum transmisji z obrad Sesji Rady Powiatu w Wałczu Krystian Krawczyk 2018-11-29 17:49:32
Krystian Krawczyk 2018-11-29 17:24:40
Dostawa wyposażenia działu gastronomicznego Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim Kamila Sobczak 2018-11-29 17:15:32
Dostawa wyposażenia działu gastronomicznego Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim Kamila Sobczak 2018-11-29 17:15:29
Archiwum transmisji z obrad Sesji Rady Powiatu w Wałczu Krystian Krawczyk 2018-11-29 14:23:58
2018 Krystian Krawczyk 2018-11-29 12:41:42
I posiedzenie I sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23.11.2018r. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-11-29 11:38:17
Krystian Krawczyk 2018-11-29 10:39:58
I posiedzenie I sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23.11.2018r. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-11-29 08:53:10
I posiedzenie I sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23.11.2018r. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-11-29 08:52:33
Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wałczu Kinga Kanduła 2018-11-29 08:42:36
Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu Kinga Kanduła 2018-11-28 16:01:26
Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kamila Sobczak 2018-11-28 16:00:32
Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kamila Sobczak 2018-11-28 16:00:29
Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kamila Sobczak 2018-11-28 16:00:18