herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice Kamila Sobczak 2018-06-14 15:59:17
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice Kamila Sobczak 2018-06-14 15:59:02
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice Kamila Sobczak 2018-06-14 15:58:52
Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi Magdalena Krawczyk 2018-06-14 15:47:01
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice Kamila Sobczak 2018-06-14 15:43:16
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice Kamila Sobczak 2018-06-14 15:42:30
Protokół Nr 113/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2018 roku Sylwia Żukowska 2018-06-14 09:43:16
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:24:12
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:17:21
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:16:21
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:15:20
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:13:36
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:12:25
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:11:20
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 12:07:47
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 11:43:01
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 10:51:28
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 10:48:43
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-06-12 10:41:38
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Sylwia Żukowska 2018-06-11 12:55:54
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Sylwia Żukowska 2018-06-11 12:55:28
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo ? Mączno ? Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76. Magdalena Krawczyk 2018-06-08 16:54:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo ? Mączno ? Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76. Magdalena Krawczyk 2018-06-08 16:39:38
Mariusz Mróz 2018-06-08 13:24:46
Zaświadczenie o lasach Anna Siwiec 2018-06-08 13:00:36
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Anna Siwiec 2018-06-08 13:00:25
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Anna Siwiec 2018-06-08 13:00:04
wniosek na wycinkę drzew i krzewów Anna Siwiec 2018-06-08 12:59:38
2018 Krystian Krawczyk 2018-06-08 12:44:10
2018 Krystian Krawczyk 2018-06-08 12:41:18
Mariusz Mróz 2018-06-08 11:52:29
Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 7 czerwca 2018 r. - w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. Mariusz Mróz 2018-06-08 10:47:07
2018 Krzysztof Kisielnicki 2018-06-08 10:41:19
Zaświadczenie o lasach Anna Siwiec 2018-06-08 10:25:25
wniosek na wycinkę drzew i krzewów Anna Siwiec 2018-06-08 10:22:26
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Anna Siwiec 2018-06-08 10:20:30
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Anna Siwiec 2018-06-08 10:19:45
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Anna Siwiec 2018-06-08 10:15:01
Mariusz Mróz 2018-06-08 10:11:30
Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Magdalena Krawczyk 2018-06-08 07:07:16