herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany decyzji Starosty Wałeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2010 z dnia 09.03.2010r. udzielającej pozwolenia na budowę dróg gminnych w Wałczu między ulicami Nowomiejską a Kołobrzeską Magdalena Krawczyk 2018-05-11 14:27:59
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 15:41:47
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 15:41:45
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:40:07
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:40:01
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:39:58
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:18:43
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:18:38
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:18:30
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:18:24
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:18:13
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:18:02
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:17:58
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-05-10 14:17:36
Oferty organizacji pozarządowych składane w trybie pozakonkursowym Wojciech Pastuszak 2018-05-10 12:40:51
Ostrzeżenia meteorologiczne Wojciech Pastuszak 2018-05-10 12:33:59
Uchwały XII Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 30.12.2015 r. Krystian Krawczyk 2018-05-10 11:55:21
Uchwały XI Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 29.10.2015 r. Krystian Krawczyk 2018-05-10 11:55:08
Uchwały XII Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 30.12.2015 r. Krystian Krawczyk 2018-05-10 11:54:30
Uchwały XII Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 30.12.2015 r. Krystian Krawczyk 2018-05-10 11:53:53
Uchwały XI Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 29.10.2015 r. Krystian Krawczyk 2018-05-10 11:48:31
Uchwały XI Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 29.10.2015 r. Krystian Krawczyk 2018-05-10 11:41:47
Uchwały XI Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 29.10.2015 r. Krystian Krawczyk 2018-05-10 11:41:30
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 Kamila Sobczak 2018-05-10 11:05:04
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 Kamila Sobczak 2018-05-10 11:04:58
Zakup i dostawa urządzeń do aktoryki systemów pojazdowych Magdalena Krawczyk 2018-05-09 15:17:17
Łukasz Kusman 2018-05-09 11:52:59
Uchwała Nr 112/314/2018 Zarządu Powiatu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sylwia Żukowska 2018-05-09 10:56:44
Uchwała Nr 112/313/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do spraw administracyjnych Sylwia Żukowska 2018-05-09 10:49:05
Uchwała Nr 112/312/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok Sylwia Żukowska 2018-05-09 10:46:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 112/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Sylwia Żukowska 2018-05-09 10:44:08
Uchwała Nr 111/311/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok Sylwia Żukowska 2018-05-09 09:05:28
Uchwała Nr 111/310/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazywania środków w ramach projektu"Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" Sylwia Żukowska 2018-05-09 09:03:25
Uchwała Nr 111/309/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków w ramach projektu " Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Sylwia Żukowska 2018-05-09 08:59:50
Uchwała Nr 111/308/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego Sylwia Żukowska 2018-05-09 08:44:06
Uchwała Nr 111/307/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2017 rok Sylwia Żukowska 2018-05-09 08:41:15
Uchwała Nr 111/306/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-05-09 08:38:57
Uchwała Nr 111/305/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-05-09 08:36:23
Uchwała Nr 111/304/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu Sylwia Żukowska 2018-05-09 08:30:53
Uchwała Nr 111/303/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-05-09 08:21:21