Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 10 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny majątku ruchomego oraz likwidacji składników zużytych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Mariusz Mróz 2019-07-17 07:59:07
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 8 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Mariusz Mróz 2019-07-17 07:55:45
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego Wojciech Pastuszak 2019-07-15 09:01:25
Oświadczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Michał Nieczaj 2019-07-09 14:50:36
Oświadczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Michał Nieczaj 2019-07-09 14:48:34
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Michał Nieczaj 2019-07-09 14:43:13
Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu wałeckiego od dnia 1 września 2019 r. Kinga Kanduła 2019-07-05 08:34:59
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Kinga Kanduła 2019-07-05 08:34:30
Uchwała Nr VIII/69/2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. Kinga Kanduła 2019-07-04 13:10:31
Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2019 roku. Monika Rachubińska 2019-07-04 13:04:40
Uchwała Nr 15/34/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi woj. Nr 177 ul. Kolejowa m. Człopa". Monika Rachubińska 2019-07-04 12:58:55
Uchwała Nr 15/34/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi woj. Nr 177 ul. Kolejowa m. Człopa". - dokument usunięty Monika Rachubińska 2019-07-04 12:56:02
Uchwała Nr 15/34/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi woj. Nr 177 ul. Kolejowa m. Człopa". - dokument usunięty Monika Rachubińska 2019-07-04 12:52:30
Uchwała Nr 15/33/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2018 rok.w. Monika Rachubińska 2019-07-04 12:45:59
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 15/2019 z dnia 29 marca 2019 roku Monika Rachubińska 2019-07-04 12:42:43
Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałeckiego. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:55:55
Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wałeckiego. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:55:17
Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałeckiego. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:51:14
Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu wotum zaufania. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:49:20
Uchwała Nr VIII/61/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2018 roku. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:48:17
Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2018 rok. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:47:48
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:47:16
Uchwała Nr VIII/64/2019 zmieniającej uchwałę NR III/19/20185 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wałeckiego na lata 2019-2031. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:46:38
Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:46:04
Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:45:35
Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu wałeckiego od dnia 1 września 2019 r. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:45:06
Uchwała Nr VIII/68/2019 w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Wałczu oraz włączenia jej do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:44:36
Uchwała Nr VIII/69/2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:44:05
Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wałeckiego. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:43:26
Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałeckiego. Kinga Kanduła 2019-07-04 11:42:59
Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałeckiego. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:50:32
Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wałeckiego. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:47:18
Uchwała Nr VIII/69/2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:46:47
Uchwała Nr VIII/68/2019 w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Wałczu oraz włączenia jej do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:46:14
Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu wałeckiego od dnia 1 września 2019 r. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:45:42
Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:45:04
Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:44:34
Uchwała Nr VIII/64/2019 zmieniającej uchwałę NR III/19/20185 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wałeckiego na lata 2019-2031. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:44:01
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:43:27
Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2018 rok. Kinga Kanduła 2019-07-04 10:42:53