herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60 Kamila Sobczak 2017-03-24 13:36:22
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60 Kamila Sobczak 2017-03-24 13:36:19
Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 24 marca 2017 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. Mariusz Mróz 2017-03-24 12:41:10
Zestawienia zdawalności za III kwartał 2016 WORD Piła Krystian Krawczyk 2017-03-24 10:33:21
Zestawienia zdawalności za III kwartał 2016 WORD Piła Krystian Krawczyk 2017-03-24 10:30:20
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 10:02:41
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 1, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 10:01:25
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 10:00:03
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 1, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 10:00:01
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 1, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:59:43
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:57:55
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:38:53
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:36:08
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:30:52
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:30:50
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 1, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:29:50
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 1, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz Mariusz Mróz 2017-03-24 09:29:46
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXIV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 31 marca 2017 r.o godz.13,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. Małgorzata Tyras 2017-03-23 11:13:20
2017 Elżbieta Masło 2017-03-23 10:03:18
Uchwała Nr 73/189/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:28:18
Uchwała Nr 73/189/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:28:08
Uchwała Nr 73/188/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:24:44
Uchwała Nr 73/188/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:24:20
Uchwała Nr 73/187/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:21:46
Uchwała Nr 73/186/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:16:57
Uchwała Nr 73/185/2017 Zarządu Powiatu w Wałczuz dnia 21 lutego 2017 rokuw sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:12:05
Uchwała Nr 73/185/2017 Zarządu Powiatu w Wałczuz dnia 21 lutego 2017 rokuw sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu Wałeckiego Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:11:07
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 73/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:08:40
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 73/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:08:29
Protokół Nr 74/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 lutego 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:07:38
Protokół Nr 73/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lutego 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-03-23 08:06:06
2017 Krystian Krawczyk 2017-03-22 14:33:02
2017 Krystian Krawczyk 2017-03-22 14:32:23
2017 Krystian Krawczyk 2017-03-22 14:31:28
2017 Elżbieta Masło 2017-03-22 14:22:11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Wojciech Pastuszak 2017-03-22 12:51:06
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego w 2017 roku Wojciech Pastuszak 2017-03-22 12:49:17
2017 - dokument usunięty Elżbieta Masło 2017-03-22 12:04:12
Elżbieta Masło 2017-03-22 11:55:26
2017 - dokument usunięty Elżbieta Masło 2017-03-22 11:50:12