herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno Kamila Sobczak 2018-07-17 14:18:35
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-07-17 14:18:20
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-07-17 14:16:52
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-07-17 14:16:47
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"" Kamila Sobczak 2018-07-17 13:31:43
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"" Kamila Sobczak 2018-07-17 13:31:39
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"" Kamila Sobczak 2018-07-17 13:30:00
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"" Kamila Sobczak 2018-07-17 13:29:56
Usługi w zakresie transportu drogowego dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim w ramach realizowanego projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-07-17 10:12:20
Usługi w zakresie transportu drogowego dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim w ramach realizowanego projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Sobczak 2018-07-17 10:12:17
Michał Nieczaj 2018-07-13 10:10:18
Zgłaszanie propozycji do Programu współpracy Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku Wojciech Pastuszak 2018-07-12 10:00:02
Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 10 lipca 2018 r. - w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". Mariusz Mróz 2018-07-11 07:38:09
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-07-10 15:01:31
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) Kamila Sobczak 2018-07-10 15:01:29
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Nr 4/2016 z dnia 14.06.2016 r. Małgorzata Tyras 2018-07-10 08:05:57
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Nr 4/2016 z dnia 14.06.2016 r. Małgorzata Tyras 2018-07-10 08:04:13
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 7/2016 z dnia 28.11.2016 Małgorzata Tyras 2018-07-10 08:02:30
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 6/2016 z dnia 26.10.2016 Małgorzata Tyras 2018-07-10 08:01:19
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 5/2016 z dnia 24.08.2016 Małgorzata Tyras 2018-07-10 08:00:29
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 2/2016 z dnia 21.04.2016 Małgorzata Tyras 2018-07-10 07:59:23
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 1/2016 z dnia 18.02.2016 Małgorzata Tyras 2018-07-10 07:58:16
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 6/2016 z dnia 29.11.2016r. Małgorzata Tyras 2018-07-10 07:56:02
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 5/2016 z dnia 25.10.2016r. Małgorzata Tyras 2018-07-10 07:54:57
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 4/2016 z dnia 24.08.2016r. Małgorzata Tyras 2018-07-10 07:54:01
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 2/2016 z dnia 20.04.2016r. Małgorzata Tyras 2018-07-10 07:52:52
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 1/2016 z dnia 12.02.2016r. Małgorzata Tyras 2018-07-10 07:51:46
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXXV z dnia 27.04.2018 Małgorzata Tyras 2018-07-09 09:20:20
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Nr 1/2017 z dnia 14.02.2017r. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:29:39
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 1A/2017 z dnia 22.03.2017 Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:28:41
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 2/2017 z dnia 18.04.2017 Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:27:22
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Nr 4/2017 z dnia 24.08.2017r. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:26:03
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Soiłecznych Nr 3/2017 z dnia 14.06.2017 Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:25:26
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Nr 4/2017 z dnia 24.08.2017r. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:23:57
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 1/2017 z dnia 15.02.2017r. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:17:36
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 1A/2017 z dnia 21.03.2017. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:09:09
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 2/2017 z dnia 20.04.2017r. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:07:42
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 3/2017 z dnia 14.06.2017r. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:06:32
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Nr 4/2017 z dnia 22.08.2017r. Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:04:46
2017 r Małgorzata Tyras 2018-07-09 08:02:15