herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 13 kwietnia 2017 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zakładu Budżetowego z siedzibą w Człopie przy ul. Kolejowej 17, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia komunalnego, zlokalizowanego w Człopie przy ul. Mickiewicza, na działce o nr ew. 33/4 (obręb ew.: Człopie 106), na potrzeby nawadniania ogródków działkowych w okresie: od 01 kwietnia do 31 października. Tomasz Latalski 2017-04-28 13:51:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 kwietnia 2017 r. na wniosek Pana Michała Ułana PROJEKTOWANIE i OBSŁUGA INWESTYCJI, ul. Szeroka 24A/7, 75-814 Koszalin, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 15. 07. 2016 r. znak: ZP.2721.21.2016 udzielonego przez Wicestarostę Szczecineckiego (występującego w zastępstwie Starosty Szczecineckiego), w sprawie udzielenia Powiatowi szczecineckiemu pozwolenia wodnoprawnego na: 1. szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód - jeziora Trzesiecko - dz. o nr ewid. 1/37 (obręb ewid.: Szczecinek 11 ), z terenu drogi powiatowej nr 1315Z od km 0+210 do km 0+920 - działka o nr ewid. 4/1 (obręb ewid.: Szczecinek 12) oraz od km 1+010 do km 2+050 - działka o nr ewid. 237/1 (obręb ewid.: Trzesieka), 2. wykonanie dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 1315Z od km 0+210 do km 0+920 - działka o nr ewid. 4/1 (obręb ewid.: Szczecinek 12) oraz od km 1+010 do km 2+050 - działka o nr ewid. 237/1 (obręb ewid.: Trzesieka) do wód - jeziora Trzesiecko: a) wylot nr 1 ? zlokalizowany na dz. o nr ewid. 2/3 (obręb ewid.: Szczecinek 12) b) wylot nr 2 ? zlokalizowany na dz. o nr ewid. 1/37 (obręb ewid.: Szczecinek 11). Edward Przytuła 2017-04-28 13:47:35
Uchwała Nr 78/201/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie opinii w przedmiocie zaliczenioa dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Człopa Sylwia Żukowska 2017-04-27 12:25:31
Uchwała Nr 78/200/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyznania nagrody specjalnej "Super Laur Powiatu Wałeckiego" Sylwia Żukowska 2017-04-27 12:22:17
Uchwała Nr 78/199/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok Sylwia Żukowska 2017-04-27 12:20:05
Uchwała Nr 78/198/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok Sylwia Żukowska 2017-04-27 12:16:38
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 78/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-04-27 12:12:28
Protokół Nr 78/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 marca 2017 roku Sylwia Żukowska 2017-04-27 12:11:39
Krystian Krawczyk 2017-04-26 13:38:24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0 +000 ÷ 0 + 998.  Magdalena Krawczyk 2017-04-26 08:29:14
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0 +000 ÷ 0 + 998.  Magdalena Krawczyk 2017-04-25 23:29:12
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0 +000 ÷ 0 + 998.  Magdalena Krawczyk 2017-04-25 23:15:06
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0 +000 ÷ 0 + 998.  Magdalena Krawczyk 2017-04-25 23:14:33
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0 +000 ÷ 0 + 998.  Magdalena Krawczyk 2017-04-25 23:11:33
Mariusz Mróz 2017-04-25 12:59:45
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu Mariusz Mróz 2017-04-24 11:24:03
aktualizacja wykazu - 24.04.2017 Elżbieta Masło 2017-04-24 08:28:07
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.o godz.12,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. Małgorzata Tyras 2017-04-19 14:22:26
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.o godz.12,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. Małgorzata Tyras 2017-04-19 14:16:46
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.o godz.12,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-04-19 14:13:25
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.o godz.12,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-04-19 14:12:03
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.o godz.12,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-04-19 14:09:55
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.o godz.12,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-04-19 14:08:43
Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XXV sesji Rady Powiatu V kadencji,która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.o godz.12,00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17. - dokument usunięty Małgorzata Tyras 2017-04-19 14:07:11
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:47:31
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:47:14
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:46:28
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:45:30
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:44:49
Krystian Krawczyk 2017-04-19 11:35:09
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:29:04
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:28:05
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:26:46
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:25:16
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:21:22
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Magdalena Krawczyk 2017-04-19 11:13:59
Oferty organizacji pozarządowych składane z własnej inicjatywy Wojciech Pastuszak 2017-04-18 15:09:23
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 Kamila Sobczak 2017-04-14 15:20:37
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 Kamila Sobczak 2017-04-14 15:17:40
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 Kamila Sobczak 2017-04-14 15:17:17