herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/232/218 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:57:20
Uchwała Nr XXXIX/231/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wałeckiego. Kinga Kanduła 2018-09-21 08:56:30
Uchwała Nr XXXIX/230/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalnia Statutu Powiatu Wałeckiego Kinga Kanduła 2018-09-21 08:53:31
Uchwała Nr XXXIX/226/2018 z dnia 12 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/184/2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu i nadania jej statutu. Kinga Kanduła 2018-09-21 08:44:23
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:43:23
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:43:22
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:43:19
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:43:15
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok Kinga Kanduła 2018-09-21 08:42:01
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:37:59
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:36:20
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:32:11
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-21 08:30:26
Uchwały XXXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2018 Kinga Kanduła 2018-09-20 15:22:12
Uchwały XXXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2018 - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-20 15:20:44
Uchwały XXXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2018 - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-20 15:19:56
Uchwały XXXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2018 - dokument usunięty Kinga Kanduła 2018-09-20 15:19:46
Uchwały XXXIX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12 września 2018 r. Kinga Kanduła 2018-09-20 15:10:43
Uchwały XXXIX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12 września 2018 r. Kinga Kanduła 2018-09-20 15:10:15
Uchwały XXXIX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12 września 2018 r. Kinga Kanduła 2018-09-20 15:05:12
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XXXVIII z dnia 23.08.2018 r. Kinga Kanduła 2018-09-20 14:45:59
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXXV z dnia 27.04.2018 Kinga Kanduła 2018-09-20 14:43:35
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XXXVII z dnia 29.06.2018 r. Kinga Kanduła 2018-09-20 14:33:34
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XXXVI z dnia 13.06.2018 r. Kinga Kanduła 2018-09-20 14:24:21
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XXXVI z dnia 13.06.2018 r. Kinga Kanduła 2018-09-20 14:20:35
Zakup i dostawa wyposażenia salonów fryzjerskich Magdalena Krawczyk 2018-09-20 13:39:58
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu o składzie osobowymi siedzibie komisji Wojciech Pastuszak 2018-09-20 12:45:32
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu Wojciech Pastuszak 2018-09-20 12:41:30
Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Magdalena Krawczyk 2018-09-20 11:23:21
Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Magdalena Krawczyk 2018-09-20 11:21:12
2018 Krystian Krawczyk 2018-09-20 07:32:28
Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 13 września 2018 r. - w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Mariusz Mróz 2018-09-19 14:50:01
Krystian Krawczyk 2018-09-19 14:37:10
Krystian Krawczyk 2018-09-19 12:57:47
Krystian Krawczyk 2018-09-19 12:55:57
Uchwała Nr 123/338/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok Sylwia Żukowska 2018-09-19 11:06:48
Uchwała Nr 123/337/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-09-19 11:04:12
Uchwała Nr 123/336/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program Współpracy Powiatu Wałeckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Sylwia Żukowska 2018-09-19 11:00:14
Uchwała Nr 123/335/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-09-19 10:53:37
Uchwała Nr 123/334/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Sylwia Żukowska 2018-09-19 10:35:35