herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"

IZ.272.28.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Wałecki zwany dalej „zamawiający”

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) zwanej dalej „ustawą”

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy

na usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

 

I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

 

II.

PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy.

 

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w siedzibach szkół (Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu) oraz/lub w siedzibie wykonawcy szkoleń/kursów, studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu obu szkół biorących udział w projekcie pn. „Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

 1. Celem zamówienia jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do :
  1. przestrzegania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz dokumentu Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. organizacji szkolenia/ kursu, studiów podyplomowych;
  3. przeprowadzenia egzaminu, certyfikacji lub opłacenia udziału uczestnika w egzaminie państwowym;
  4. wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia/ kursu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych;
  5. zwrotu kosztów dojazdu z Wałcza do miejsca szkolenia/ kursu i z powrotem (komunikacją publiczną lub własnym środkiem transportu, do wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu na danej trasie) w przypadku szkoleń/ kursów odbywających się poza Wałczem;
  6. zapewnienia wyżywienia podczas szkolenia/ kursu – przerwy kawowe (w przypadku szkolenia/ kursu trwającego co najmniej 4h/ dzień) i lunch (w przypadku szkolenia trwającego co najmniej 8h/dzień);
  7. zapewnienia noclegu w hotelu min. dwu gwiazdkowym, pokoje 1-2 osobowe z łazienką (oddzielne pokoje dla kobiet i mężczyzn) wraz ze śniadaniem w przypadku szkoleń/ kursów odbywających się poza Wałczem i trwających kilka dni z rzędu.

 

 1. Zamawiający podzielił zamówienie na siedemdziesiąt dwie, następujące części:

 

 1. część pierwsza obejmuje kurs z wykorzystania Autodesk AutoCAD poziom I;
 2. część druga obejmuje kurs z wykorzystania Autodesk AutoCAD poziom II;
 3. część trzecia obejmuje kurs z wykorzystania Autodesk Inwentor poziom I;
 4. część czwarta obejmuje kurs z wykorzystania Autodesk Inwentor poziom II;
 5. część piąta obejmuje szkolenie z obsługi programu ESPRIT;
 6. część szósta obejmuje kurs z wykorzystaniem programu CAD Solidworks 3D;
 7. część siódma obejmuje kurs Solidworks - zaawansowane modelowanie CAD;
 8. część ósma obejmuje kurs Solidworks - konstrukcje spawane, arkusze blach;
 9. część dziewiąta obejmuje kurs Solidworks – powierzchnie;
 10. część dziesiąta obejmuje kurs CNC z programowania Heidenhain;
 11. część dziesiąta jedenasta obejmuje kurs CNC Z programowania Sinumerik;
 12. część dwunasta obejmuje kurs obsługi i programowania wypalarki;
 13. część trzynasta obejmuje kurs w zakresie eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych - 1kV;
 14. część czternasta obejmuje kurs uprawnienia spawalnicze - TIG, stopień I;
 15. część piętnasta obejmuje kurs uprawnienia spawalnicze - TIG, stopień II;
 16. część szesnasta obejmuje kurs uprawnienia spawalnicze - TIG, stopień III;
 17. część siedemnasta obejmuje kurs spawanie gazowe rur i blach - spawacz gazowy, stopień II;
 18. część osiemnasta obejmuje kurs spawanie gazowe rur i blach - spawacz gazowy, stopień III;
 19. część dziewiętnasta obejmuje kurs spawanie metodą MIG/MAG, podstawowy;
 20. część dwudziesta obejmuje kurs Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy IWP;
 21. część dwudziesta pierwsza obejmuje kurs Odnowienie certyfikatów spawalniczych, 4 certyfikaty;
 22. część dwudziesta druga obejmuje kurs cięcie ręczne gazem;
 23. część dwudziesta trzecia obejmuje kurs cięcie ręczne - palnik plazmowy;
 24. część dwudziesta czwarta obejmuje szkolenie diagnostyków samochodowych;
 25. część dwudziesta piąta obejmuje szkolenie przygotowywanie potraw przy udziale nowych technik kulinarnych;
 26. część dwudziesta szósta obejmuje kurs kierowca wózków jezdniowych z mechanicznym napędem;
 27. część dwudziesta siódma obejmuje kurs operator ładowarki teleskopowej WJO;
 28. część dwudziesta ósma obejmuje szkolenie z testu M. Achtnicha;
 29. część dwudziesta dziewiąta obejmuje szkolenie e-lerningowe: grafika komputerowa;
 30. część trzydziesta obejmuje kurs grafika komputerowa;
 31. część trzydziesta pierwsza obejmuje kurs obróbka zdjęć w Adobe Photoshop;
 32. część trzydziesta druga obejmuje kurs fotografii cyfrowej od podstaw;
 33. część trzydziesta trzecia obejmuje kurs techniki sprzedaży;
 34. część trzydziesta czwarta obejmuje szkolenie "Sztuka negocjacji handlowej";
 35. część trzydziesta piąta obejmuje kurs obsługa klienta;
 36. część trzydziesta szósta obejmuje kurs operator koparko-ładowarek;
 37. część trzydziesta siódma obejmuje szkolenie AutoCAD, stopień I;
 38. część trzydziesta ósma obejmuje szkolenie AutoCAD, stopień II;
 39. część trzydziesta dziewiąta obejmuje szkolenie AutoCAD, stopień III;
 40. część czterdziesta obejmuje kurs Adobe Photoshop, stopień I;
 41. część czterdziesta pierwsza obejmuje kurs Adobe Photoshop, stopień II;
 42. część czterdziesta druga obejmuje szkolenie konstruowanie zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego   programu nauczania wybranego przedmiotu;
 43. część czterdziesta trzecia obejmuje kurs z wykorzystaniem programu Chart Hotel dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik hotelarstwa;
 44. część czterdziesta czwarta obejmuje kurs z wykorzystaniem programu MarlinX;
 45. część czterdziesta piąta obejmuje kurs baristy;
 46. część czterdziesta szósta obejmuje kurs barmański;
 47. część czterdziesta siódma obejmuje kurs carvingu dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych;
 48. część czterdziesta ósma obejmuje kurs somelierski dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych;
 49. część czterdziesta dziewiąta obejmuje kurs księgowość i podatki dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik ekonomista;
 50. część pięćdziesiąta obejmuje kurs kasjer walutowo-złotowy dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik ekonomista, technik hotelarstwa;
 51. część pięćdziesiąta pierwsza obejmuje obsługa kasy fiskalnej i terminali dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych;
 52. część pięćdziesiąta druga obejmuje kurs cukierniczy I i II stopnia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności;
 53. część pięćdziesiąta trzecia obejmuje kurs obsługa programów komputerowych dostosowanych w branży gastronomicznej;
 54. część pięćdziesiąta czwarta obejmuje kurs pilot wycieczek dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;
 55. część pięćdziesiąta piąta obejmuje szkolenie konfiguracja i administracja Windows 10;
 56. część pięćdziesiąta szósta obejmuje kurs rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne Windows 10;
 57. część pięćdziesiąta siódma obejmuje kurs bezpieczeństwo systemu Windows 8.1/10;
 58. część pięćdziesiąta ósma obejmuje kurs administrowanie Windows Server 2012;
 59. część pięćdziesiąta dziewiąta obejmuje kurs online Automatyzacja Administracji z Windows PowerShell;
 60. część sześćdziesiąta obejmuje kurs online instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012;
 61. część sześćdziesiąta pierwsza obejmuje kurs online konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012;
 62. część sześćdziesiąta druga obejmuje kurs konfigurowanie i administrowanie HyperV w Windows Server 2012;
 63. część sześćdziesiąta trzecia obejmuje studia podyplomowe: mechatronika dla nauczycieli;
 64. część sześćdziesiąta czwarta obejmuje studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne;
 65. część sześćdziesiąta piąta obejmuje studia podyplomowe logistyka i spedycja;
 66. część sześćdziesiąta szósta obejmuje studia podyplomowe mobilne studia podyplomowe: geodezja
 67. część sześćdziesiąta siódma obejmuje studia podyplomowe: Administracja publiczna;
 68. część sześćdziesiąta ósma obejmuje studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika;
 69. część sześćdziesiąta dziewiąta obejmuje Studia podyplomowe: Aplikacje Internetowe  i Mobilne w trybie online dla nauczyciela  prowadzącego zajęcia na kierunku technik informatyk;
 70. część siedemdziesiąta obejmuje studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 71. część siedemdziesiąta pierwsza obejmuje studia podyplomowe:  Zarządzanie turystyką i hotelarstwem;
 72. część siedemdziesiąta druga obejmuje studia podyplomowe e - lerningowe: Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu;

 

Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

 1. Przedmiot zmówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia o zamówieniu.

 

 1. Warunki na jakich zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia  o zamówieniu.

 

 1. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

 

CPV

Kod

Nazwa

80000000-4

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. w zakresie części pierwszej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 2. w zakresie części drugiej do dnia 31 marca 2018 r. – dla dwóch osób oraz do dnia 31 marca 2019 r. – dla trzech osób;
 3. w zakresie części trzeciej do dnia 31 marca 2019 r. – dla dwóch osób oraz do dnia 31 grudnia 2020 r. – dla 3 osób;
 4. w zakresie części czwartej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 5. w zakresie części piątej do dnia 31 marca 2020 r.;
 6. w zakresie części szóstej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 7. w zakresie części siódmej do dnia 31 marca 2018 r.;
 8. w zakresie części ósmej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 9. w zakresie części dziewiątej do dnia 31 marca 2020 r.;
 10. w zakresie części dziesiątej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 11. w zakresie części jedenastej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 12. w zakresie części dwunastej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 13. w zakresie części trzynastej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 14. w zakresie części czternastej do dnia 31 marca 2018 r.;
 15. w zakresie części piętnastej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 16. w zakresie części szesnastej do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 17. w zakresie części siedemnastej do dnia 31 marca 2018 r.;
 18. w zakresie części osiemnastej do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 19. w zakresie części dziewiętnastej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 20. w zakresie części dwudziestej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 21. w zakresie części dwudziestej pierwszej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 22. w zakresie części dwudziestej drugiej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 23. w zakresie części dwudziestej trzeciej do dnia 30 czerwca 2019 r.;
 24. w zakresie części dwudziestej czwartej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 25. w zakresie części dwudziestej piątej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 26. w zakresie części dwudziestej szóstej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 27. w zakresie części dwudziestej siódmej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 28. w zakresie części dwudziestej ósmej do dnia 31 marca 2018 r.;
 29. w zakresie części dwudziestej dziewiątej do dnia 31 marca 2019 r.;
 30. w zakresie części trzydziestej do dnia 31 marca 2019 r.;
 31. w zakresie części trzydziestej pierwszej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 32. w zakresie części trzydziestej drugiej do dnia 31 marca 2018 r.;
 33. w zakresie części trzydziestej trzeciej do dnia 31 marca 2018 r.;
 34. w zakresie części trzydziestej czwartej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 35. w zakresie części trzydziestej piątej do dnia 31 marca 2019 r.;
 36. w zakresie części trzydziestej szóstej do dnia 31 marca 2020 r.;
 37. w zakresie części trzydziestej siódmej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 38. w zakresie części trzydziestej ósmej do dnia 31 marca 2020 r.;
 39. w zakresie części trzydziestej dziewiątej do dnia 30 czerwca 2019 r.;
 40. w zakresie części czterdziestej do dnia 31 marca 2018 r.;
 41. w zakresie części czterdziestej pierwszej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 42. w zakresie części czterdziestej drugiej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 43. w zakresie części czterdziestej trzeciej do dnia 31 marca 2018 r.;
 44. w zakresie części czterdziestej czwartej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 45. w zakresie części czterdziestej piątej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 46. w zakresie części czterdziestej szóstej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 47. w zakresie części czterdziestej siódmej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 48. w zakresie części czterdziestej ósmej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 49. w zakresie części czterdziestej dziewiątej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 50. w zakresie części pięćdziesiątej do dnia 31 marca 2019 r.;
 51. w zakresie części pięćdziesiąte pierwszej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 52. w zakresie części pięćdziesiątej drugiej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 53. w zakresie części pięćdziesiątej trzeciej do dnia 31 marca 2019 r.;
 54. w zakresie części pięćdziesiątej czwartej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 55. w zakresie części pięćdziesiątej piątej do dnia 31 marca 2018 r.;
 56. w zakresie części pięćdziesiątej szóstej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 57. w zakresie części pięćdziesiątej siódmej do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 58. w zakresie części pięćdziesiątej ósmej do dnia 31 marca 2019 r.;
 59. w zakresie części pięćdziesiątej dziewiątej do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 60. w zakresie części sześćdziesiątej do dnia 31 marca 2019 r.;
 61. w zakresie części sześćdziesiątej pierwszej do dnia 31 marca 2020 r.;
 62. w zakresie części sześćdziesiątej drugiej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 63. w zakresie części sześćdziesiątej trzeciej do dnia 30 października 2019 r.;
 64. w zakresie części sześćdziesiątej czwartej do dnia 30 października 2019 r.;
 65. w zakresie części sześćdziesiątej do dnia 30 października 2020r.;
 66. w zakresie części sześćdziesiątej szóstej do dnia 30 października 2019 r.;
 67. w zakresie części sześćdziesiątej siódmej do dnia 30 października 2020 r.;
 68. w zakresie części sześćdziesiątej ósmej do dnia 30 października 2019 r.;
 69. w zakresie części sześćdziesiątej dziewiątej do dnia 30 października 2020 r.;
 70. w zakresie części siedemdziesiątej do dnia 30 października 2020 r.;
 71. w zakresie części siedemdziesiątej pierwszej do dnia 30 października 2020 r.;
 72. w zakresie części siedemdziesiątej drugiej do dnia 30 października 2019  r.;

 

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                       w postępowaniu dotyczące:

 

 1. zdolności technicznej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:
 1. w zakresie części pierwszej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 2. w zakresie części drugiej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 3. w zakresie części trzeciej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 4. w zakresie części czwartej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 5. w zakresie części piątej zamówienia:  jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 6. w zakresie części szóstej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 7. w zakresie części siódmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 8. w zakresie części ósmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 9. w zakresie części dziewiątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 10. w zakresie części dziesiątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 11. w zakresie części jedenastej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 12. w zakresie części dwunastej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 13. w zakresie części trzynastej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 14. w zakresie części czternastej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 15. w zakresie części piętnastej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 16. w zakresie części szesnastej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 17. w zakresie części siedemnastej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 18. w zakresie części osiemnastej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 19. w zakresie części dziewiętnastej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 20. w zakresie części dwudziestej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 21. w zakresie części dwudziestej pierwszej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 22. w zakresie części dwudziestej drugiej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 23. w zakresie części dwudziestej trzeciej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 24. w zakresie części dwudziestej czwartej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 25. w zakresie części dwudziestej piątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 26. w zakresie części dwudziestej szóstej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 27. w zakresie części dwudziestej siódmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 28. w zakresie części dwudziestej ósmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 29. w zakresie części dwudziestej dziewiątej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 30. w zakresie części trzydziestej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 31. w zakresie części trzydziestej pierwszej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 32. w zakresie części trzydziestej drugiej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 33. w zakresie części trzydziestej trzeciej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 34. w zakresie części trzydziestej czwartej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 35. w zakresie części trzydziestej piątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 36. w zakresie części trzydziestej szóstej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 37. w zakresie części trzydziestej siódmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 38. w zakresie części trzydziestej ósmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 39. w zakresie części trzydziestej dziewiątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 40. w zakresie części czterdziestej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 41. w zakresie części czterdziestej pierwszej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 42. w zakresie części czterdziestej drugiej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 43. w zakresie części czterdziestej trzeciej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 44. w zakresie części czterdziestej czwartej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 45. w zakresie części czterdziestej piątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 46. w zakresie części czterdziestej szóstej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 47. w zakresie części czterdziestej siódmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 48. w zakresie części czterdziestej ósmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 49. w zakresie części czterdziestej dziewiątej  zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 50. w zakresie części pięćdziesiątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 51. w zakresie części pięćdziesiątej pierwszej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 52. w zakresie części pięćdziesiątej drugiej zamówienia: dwoma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 53. w zakresie części pięćdziesiątej trzeciej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 54. w zakresie części pięćdziesiątej czwartej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 55. w zakresie części pięćdziesiątej piątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 56. w zakresie części pięćdziesiątej szóstej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 57. w zakresie części pięćdziesiątej siódmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 58. w zakresie części pięćdziesiątej ósmej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 59. w zakresie części pięćdziesiątej dziewiątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 60. w zakresie części sześćdziesiątej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 61. w zakresie części sześćdziesiątej pierwszej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 62. w zakresie części sześćdziesiątej drugiej zamówienia: jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 63. w zakresie części sześćdziesiątej trzeciej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 64. w zakresie części sześćdziesiątej czwartej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 65. w zakresie części sześćdziesiątej piątej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 66. w zakresie części sześćdziesiątej szóstej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 67. w zakresie części sześćdziesiątej siódmej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 68. w zakresie części sześćdziesiątej ósmej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 69. w zakresie części siedemdziesiątej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 70. w zakresie części siedemdziesiątej pierwszej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
 71. w zakresie części siedemdziesiątej pierwszej zamówienia: pięcioma osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia (odpowiedzialnymi za świadczenie usług) posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;

 

 1. zdolności zawodowej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) lub wykonuje, co najmniej:
 1. w zakresie części pierwszej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert),
 2. w zakresie części drugiej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 6.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 6.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert),
 3. w zakresie części trzeciej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 4. w zakresie części czwartej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 5. w zakresie części piątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 16.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 16.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 6. w zakresie części szóstej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 6.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 6.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 7. w zakresie części siódmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 8. w zakresie części ósmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 6.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 6.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 9. w zakresie części dziewiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 6.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 6.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 10. w zakresie części dziesiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 18.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 18.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 11. w zakresie części jedenastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 18.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 18.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 12. w zakresie części dwunastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 13. w zakresie części trzynastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 1.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 1.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 14. w zakresie części czternastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 4.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 4.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 15. w zakresie części piętnastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 1.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 1.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 16. w zakresie części szesnastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 1.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 1.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 17. w zakresie części siedemnastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 18. w zakresie części osiemnastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 19. w zakresie części dziewiętnastej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 20. w zakresie części dwudziestej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 8.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 8.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 21. w zakresie części dwudziestej pierwszej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 22. w zakresie części dwudziestej drugiej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 1.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 1.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 23. w zakresie części dwudziestej trzeciej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 1.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 1.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 24. w zakresie części dwudziestej czwartej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 25. w zakresie części dwudziestej piątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 6.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 6.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 26. w zakresie części dwudziestej szóstej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 27. w zakresie części dwudziestej siódmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 28. w zakresie części dwudziestej ósmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 29. w zakresie części dwudziestej dziewiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 4.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 4.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 30. w zakresie części trzydziestej zamówienia: trzy usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 31. w zakresie części trzydziestej pierwszej zamówienia: trzy usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 150,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 150,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 32. w zakresie części trzydziestej drugiej zamówienia: trzy usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 300,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 300,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 33. w zakresie części trzydziestej trzeciej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 34. w zakresie części trzydziestej czwartej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 35. w zakresie części trzydziestej piątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3,000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 36. w zakresie części trzydziestej szóstej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 37. w zakresie części trzydziestej siódmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 38. w zakresie części trzydziestej ósmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 39. w zakresie części trzydziestej dziewiątej pierwszej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 40. w zakresie części czterdziestej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 41. w zakresie części czterdziestej pierwszej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 42. w zakresie części czterdziestej drugiej zamówienia: trzy usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 700,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 700,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 43. w zakresie części czterdziestej trzeciej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 44. w zakresie części czterdziestej czwartej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 45. w zakresie części czterdziestej piątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 46. w zakresie części czterdziestej szóstej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 47. w zakresie części czterdziestej siódmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 48. w zakresie części czterdziestej ósmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 49. w zakresie części czterdziestej dziewiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 50. w zakresie części pięćdziesiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 51. w zakresie części pięćdziesiątej pierwszej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 52. w zakresie części pięćdziesiątej drugiej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 53. w zakresie części pięćdziesiątej trzeciej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 4.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 4.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 54. w zakresie części pięćdziesiątej czwartej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 55.  w zakresie części pięćdziesiątej piątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 56. w zakresie części pięćdziesiątej szóstej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 57. w zakresie części pięćdziesiątej siódmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 58. w zakresie części pięćdziesiątej ósmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 5.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 5.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 59. w zakresie części pięćdziesiątej dziewiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 60. w zakresie części sześćdziesiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 61. w zakresie części sześćdziesiątej pierwszej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 2.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 2.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 62. w zakresie części sześćdziesiątej drugiej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.500,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.500,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 63. w zakresie części sześćdziesiątej trzeciej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 64. w zakresie części sześćdziesiątej czwartej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 8.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 8.000,000 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 65. w zakresie części sześćdziesiątej piątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 12.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 12.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 66. w zakresie części sześćdziesiątej szóstej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 7.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 7.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 67. w zakresie części sześćdziesiątej siódmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 4.600,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 4.600,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 68. w zakresie części sześćdziesiątej ósmej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 12.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 12.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 69. w zakresie części sześćdziesiątej dziewiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 3.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 3.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 70. w zakresie części siedemdziesiątej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 10.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 10.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 71. w zakresie części siedemdziesiątej pierwszej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 12.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 12.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert);
 72. w zakresie części siedemdziesiątej drugiej zamówienia: dwie usługi z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę o wartości, co najmniej 4.000,00 zł każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 4.000,00 zł dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania ofert).

 

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.

 

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów, że usługi przedstawione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Do oferty wykonawca dołącza tylko aktualne na dzień składania oferty oświadczenie                           o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa   w rozdziale V ust. 1 (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – formularz oferty). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia               w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, potwierdzających spełnianie warunków udziału                     w postępowaniu (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do ogłoszenia                         o zamówieniu – wykaz usług).

 

 1. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

 

 1. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

 

 1. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 

VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:

 

 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną                   z zastrzeżeniem ust. 3.

 

 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,                z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 

 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń                     i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia                              o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Kamila Sobczak (tel.: (67) 250 84 31 fax: (67) 258 90 10, w godzinach: 7:30 – 15:30, e-mail:  k.sobczak@powiatwalecki.pl).

 

VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) oraz dokumenty lub oświadczenia zawarte                              w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – formularz oferty).

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

 

 1. treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy udostępnionych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne z treścią formularzy udostępnionych przez zamawiającego;

 

 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

 

 1. wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;

 

 1. oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy;

 

 1. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;

 

 1. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

 

 1. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osób(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza;

 

 1. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – złożyć pełnomocnictwo,                        o którym mowa w pkt 7;

 

 1. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – złożyć dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

 

 1. błędy w ofertach i innych dokumentach składanych przez wykonawcę mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej;

 

 1. wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”;

 

 1. wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia);

 

 1. zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 

 1. wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

 

 1. wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:

 

 

 

Powiat Wałecki

ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

 

i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: „Oferta na usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” część ... ”” i opisu „Nie otwierać przed dniem 12 października 2017 r. godz. 10:20”, poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę (firmę) i adres wykonawcy.

 

 1. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt 15, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 

X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (Punkt Obsługi Interesanta) lub przesłać na adres zamawiającego wskazany w rozdziale I w terminie do dnia 12 października 2017 r. do godz. 10:15.

 

  1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 12 października 2017 r. o godz.  10:20 w pokoju nr 206 (sala narad).

 

  1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

 

  1. Otwarcie ofert jest jawne.

 

XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

 

   1. Cena za przedmiot zamówienia (cena oferty) podana w ofercie (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) zawierać musi wszystkie koszty związane z jego należytym wykonaniem na warunkach określonych przez zamawiającego, w tym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
   2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:

 

    1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
 1. cena – waga 80%;
 2. doświadczenie – waga 20%.

 

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

 

Kryterium cena:

 

cena najniższej oferty

 podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80  

cena oferty badanej

 

Kryterium doświadczenie:

 1. za przeprowadzenie co najmniej 10 kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 0 pkt.;
 2. za wykazanie przeprowadzenia od 11 do 20 kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przyznanych zostanie 10 pkt.;
 3. za wykazanie przeprowadzenia powyżej 20 kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przyznanych zostanie 20 pkt.
 1. Podstawą oceny będą informację zawarte w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Pod uwagę będą brane tylko usługi widniejące w wykazie, do których przedstawione będą dowody, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub innych dokumentów niezbędnych do oceny oferty, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

 

XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego) wykonawca przedłoży zamawiającemu listę osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, spełniających warunki, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu.

 

XIV.

WZÓR UMOWY:

 

Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia  o zamówieniu.

 

XV.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

     1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

     1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

     1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może każdym czasie unieważnić postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.10.2017.16.41.25_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc.pdf 2017-10-03 16:41:25 853,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.10.2017.16.38.41_Zal._nr_1_do_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-03 16:38:41 15KB 18 razy
2 03.10.2017.16.38.55_Zal._nr_2_do_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-03 16:38:55 124,5KB 11 razy
3 03.10.2017.16.39.02_Zal._nr_3_do_ogA_oszenia_o_zamA_wieniu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-03 16:39:02 545,4KB 14 razy
4 03.10.2017.16.39.11_Zal._nr_4_szczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-03 16:39:11 605,3KB 16 razy
Wynik postępowania
1 20.10.2017.09.22.02_IZ.272.28.2017_info_o_uniewaA_nieniu.pdf 2017-10-20 09:22:02 495,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Sobczak 03-10-2017 16:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Sobczak 03-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Sobczak 20-10-2017 09:22