Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dz.U./S S131

12/07/2017

267643-2017-PL

 

 

 

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267643-2017:TEXT:PL:HTML

 

Polska-Wałcz: Elektryczność

2017/S 131-267643

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawy

 

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Powiat Wałecki

ul. Dąbrowskiego 17

Wałcz

78-600

Polska

Osoba do kontaktów: Justyna Kowalska

Tel.: +48 523456081

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Faks: +48 523456081

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatwalecki.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Białośliwie

Księdza Kordeckiego 1

Białośliwie

89-340

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bialosliwie.net

I.1) Nazwa i adresy

Geotermia Czarnków Sp. z o.o.

Os. Parkowe 27

Czarnków

64-700

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://geotermiaczarnkow.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Czarnków

Rybaki 3

Czarnków

64-700

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.czarnkowgmina.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Czarnków

pl. Wolności 6

Czarnków

64-700

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.czarnkow.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie

Gdańska 48

Czarnków

64-700

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mkiw.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Rybaki 3

Czarnków

64-700

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

 

 

 

 

I.1) Nazwa i adresy

Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”

Broniewskiego 2

Trzcianka

64-980

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Drawsko

Powstańców Wielkopolskich 121

Drawsko

64-733

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminadrawsko.pl

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Krzyż Wielkopolski

Wojska Polskiego 14

Krzyż Wielkopolski

64-761

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.krzyz.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.

Mickiewicza 58 A

Krzyż Wielkopolski

64-761

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zwkic.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Lipka

Kościuszki 28

Lipka

77-420

Polska

Osoba do kontaktów: j.w.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminalipka.pl

 

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Lubasz

Bolesława Chrobrego 37

Lubasz

64-720

Polska

Osoba do kontaktów: j.w.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubasz.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu

Wolności 37

Mirosławiec78-650

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zecwik.miroslawiec.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Połajewo

Obornicka 6a

Połajewo

64-710

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.polajewo.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wałcz

ul. Dąbrowskiego 8

Wałcz

78-600

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.walcz.ug.gov.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Bydgoska 50

Wałcz

78-600

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pwsz.eu

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wieleń

Kościuszki 34

Wieleń

64-730

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wielen.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wierzchowo

Długa 29

Wierzchowo

78-530

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL426

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.wierzchowo.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wyrzysk

Bydgoska 29

Wyrzysk

89-300

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wyrzysk.pl

 

I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o.

Podgórna 1A

Wyrzysk

89-300

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://pwik.wyrzysk.biuletyn.net

 

I.1) Nazwa i adresy

Miasto i Gmina Wysoka

pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

Wysoka

89-320

Polska

Osoba do kontaktów: jw.

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminawysoka.pl

 

 

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

 

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.powiatwalecki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Powiat Wałecki

Dąbrowskiego 17

Wałcz78-600

Polska

Osoba do kontaktów: Justyna Kowalska

Tel.: +48 523456081

E-mail: kowalska@pgksa.pl

Faks: +48 523456081Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatwalecki.pl

 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.1.1) Nazwa:

Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny: IZ.272.20.2017

 

II.1.2) Główny kod CPV

09310000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r., do1.670 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 15 743,59 MWh z tego:

1) Do lokali i obiektów – 11 406,31 MWh

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego – 4 337,28 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energiielektrycznej na poziomie (+/-)10 %.

2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 Elektryczność.

3. Stosowane okresy rozliczeniowe: C1x, G – 2 miesiące, C2x, B – 1 miesiąc.

4. Szczegóły dotyczące PPE w załączniku nr 1a i 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

 

II.2) Opis

 

II.2.1) Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Kod NUTS: PL426

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatów: wałeckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego.

 

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 062 szt. – zamawiający zastrzegłmożliwość zmiany ilości punktów poboru (Załącznik nr 4 do SIWZ – §17 Istotnych postanowień umowy).

2. Szczegółowy opis punktów poboru zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 11.406,31 MWh, z tego:

Strefa I 6 590,39 MWh

Strefa II 4 288,07 MWh

Strefa III 527,85 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)10 %. Zamawiający w §17 Załącznika nr 4 przewidział możliwość zwiększenia ilości energii elektrycznej w związku z włączeniem nowych punktów poboru.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1akolumna „Okres dostaw”.

5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych:

1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy) złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw(w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

2) W przypadku posiadania terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).

6. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Nabywca” i „Adres korespondencyjny/Odbiorca” poglądowo wskazano nabywców faktur oraz adresy do przesyłania faktur. Ostateczne dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie sprzedaży/załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

7. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu, do których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy),zamawiający (odbiorcy) posiadają umowy dystrybucyjne.

8. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

9. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy)nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana po stronie zamawiającego / odbiorcy, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiających(odbiorców) lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa.

10. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobecczego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1ustawy prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r./.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2018

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

W wyniku rozstrzygnięcia zawarte zostaną 22 umowy.

 

II.2) Opis

 

II.2.1) Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Część nr: 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatów: wałeckiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego.

 

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 608 szt. – zamawiający zastrzegłmożliwość zmiany ilości punktów poboru (Załącznik nr 4 do SIWZ – §17 Istotnych postanowień umowy).

2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 4 337,28 MWh, z tego:

Strefa I 3 919,89 MWh

Strefa II 417,39 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10 %. Zamawiający w §17 Załącznika nr 4 przewidział możliwość zwiększenia ilości energii elektrycznej w związku z włączeniem nowych punktów poboru

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1bkolumna „Okres dostaw”.

5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych:

1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy) złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw(w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

2) W przypadku posiadania terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).

6. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Nabywca” i „Adres korespondencyjny/Odbiorca” poglądowo wskazano nabywców faktur oraz adresy do przesyłania faktur. Ostateczne dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie sprzedaży/załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

7. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu, do których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy),zamawiający (odbiorcy) posiadają umowy dystrybucyjne.

8. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

9. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy) nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana po stronie zamawiającego / odbiorcy, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiających (odbiorców) lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem.

10. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1ustawy prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r./.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2018

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

W wyniku rozstrzygnięcia zawartych zostanie 11 umów.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1) Warunki udziału

 

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – dotyczy część 1 i część2 zamówienia, tj, posiadają ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.

5. Z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu zamówienia(JEDZ)- Załącznik nr 7 do SIWZ.

6.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy – dotyczy Część 1 i/lub Część 2 zamówienia wykonawca złoży

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

Dla części 1 zamówienia Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy00/100 złotych) oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 250 000 PLN(dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

oraz

b) wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy00/100 złotych).

Dla części 2 zamówienia Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100 000 PLN (sto tysięcy 00/100 złotych)oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100 000 PLN(sto tysięcy 00/100 złotych)

oraz

b) wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy 00/100złotych).

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na część 1 i część 2 zamówienia:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 350 000 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (dwa miliony 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 350 000 PLN(trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

oraz

b) wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (dwa miliony 00/100złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lubfinansowej wykonawca złoży:

Część 1 zamówienia – Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającejwysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszymniż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 250 000 PLN oraz Dokumentpotwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.

Część 2 zamówienia – Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającejwysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszymniż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 100 000 PLN oraz Dokumentpotwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN.

W przypadku składania ofert na część 1 i 2:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 350 000 PLN

oraz Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000000 PLN.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie wyrażają zgody na wystawianie faktur (pojedynczych lub wspólnych) zawierających rozliczenia dotyczące dwóch różnych umów na dostawy energii elektrycznej lub których okres rozliczeniowy wykracza poza okres dostaw wskazany w umowie.

3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną będą dokonywane dla poszczególnych odbiorców (wg adresu korespondencyjnego).

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/08/2017

Czas lokalny: 10:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2017

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 21/08/2017

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 87-600 Wałcz, pokój 206 – sala narad.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60 000 PLN (słownie złotych sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 22 000 PLN (słownie złotych dwadzieścia dwa tysiące00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium na każdą część odrębnie. szczegóły dotyczące formy wniesienia wadium opisano w SIWZ Rozdział IX.

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ) oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną. Umowy zawarte zostaną w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

 

VI.4) Procedury odwoławcze

 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wniesienia odwołania – art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.p

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/07/2017

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.07.2017.16.45.49_2017-OJS131-267643-pl_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-07-12 16:45:49 252,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.07.2017.17.34.21_WGZ_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:34:21 740,1KB 270 razy
2 12.07.2017.17.34.32_WGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:34:32 2,2MB 273 razy
3 12.07.2017.17.34.42_WGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.xls Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:34:42 50KB 143 razy
4 12.07.2017.17.35.01_WGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:35:01 1,3MB 140 razy
5 12.07.2017.17.35.12_WGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.xls Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:35:12 28KB 141 razy
6 12.07.2017.17.35.28_WGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:35:28 93KB 149 razy
7 12.07.2017.17.35.36_WGZ_SIWZ_Zal_3_Wykaz_dostaw.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:35:36 77KB 141 razy
8 12.07.2017.17.35.44_WGZ_SIWZ_Zal_4_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:35:44 181,5KB 186 razy
9 12.07.2017.17.35.54_WGZ_SIWZ_Zal_5_PeA_nomocnictwo.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:35:54 41KB 141 razy
10 12.07.2017.17.36.04_WGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:36:04 52,5KB 138 razy
11 12.07.2017.17.36.13_WGZ_SIWZ_zal_7_JEDZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-12 17:36:13 198,5KB 148 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.07.2017.09.32.37_Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_19_07_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 09:32:37 56,5KB
2 19.07.2017.14.30.48_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 14:30:48 62,2KB
3 25.07.2017.14.17.00_Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_25_07_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-25 14:17:00 267,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 19.07.2017.14.30.33_OgA_oszenie_o_zamowieniu_Sprostowanie-1.pdf 2017-07-19 14:30:33 134,0KB
Wynik postępowania
1 27.09.2017.15.28.46_OGLOSZENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf 2017-09-27 15:28:46 130,8KB
Informacja z otwarcia ofert
1 23.08.2017.12.16.23_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_23-08-2017.pdf 2017-08-23 12:16:23 1,0MB
2 24.08.2017.11.48.08_Informacja_Otwarcie_ofert_Sprostowanie.pdf 2017-08-24 11:48:08 97,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Sobczak 12-07-2017 16:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Sobczak 12-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Sobczak 27-09-2017 15:28