herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2019-03-20 11:34 W toku
Usługa transportu drogowego 2019-03-18 14:55 W toku
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo) 2019-02-22 09:55 Zakończone
Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów - 9-cio miejscowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych (uczniów) 2019-02-14 14:49 Zakończone
Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach realizowanego projektu pn.: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" 2019-01-31 21:06 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo) 2019-01-30 17:48 Zakończone
"Usługi w zakresie transportu drogowego" 2019-01-14 14:35 Zakończone
Usługa organizacji wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU" aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej 2019-01-14 10:45 Zakończone
Dostawa wyposażenia działu gastronomicznego Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim 2018-11-21 19:43 Zakończone
Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-11-21 17:43 Zakończone
Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-11-08 13:52 Zakończone
Usługi w zakresie transportu drogowego 2018-11-02 14:56 Zakończone
Usługa organizacji wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENI" aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" 2018-11-02 07:37 Zakończone
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim 2018-10-31 13:45 Zakończone
Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli 2018-10-12 07:43 Zakończone
Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu multimedialnego i sprzętu komputerowego 2018-10-03 14:21 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"" 2018-10-02 22:49 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice 2018-09-07 14:31 Zakończone
Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach realizowanego projektu pn.: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" 2018-08-30 13:16 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno - I etap 2018-08-10 14:22 Zakończone
Usługi w zakresie transportu drogowego 2018-08-03 20:04 Zakończone
Dostawa wyposażenia działu pralni Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" 2018-08-02 14:54 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"" 2018-07-26 13:32 Zakończone
Usługi w zakresie transportu drogowego dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim w ramach realizowanego projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2018-07-05 14:09 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno 2018-06-29 15:07 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"" 2018-06-27 13:10 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice 2018-06-14 15:42 Zakończone
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2018-06-01 15:35 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno 2018-05-14 10:53 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie) 2018-05-10 14:17 Zakończone
Usługa organizacji wyjazdu socjoterapeutycznego dla uczestników projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" 2018-05-04 22:06 Zakończone
Usługi organizacji wycieczek dla uczniów szkół zawodowych i techników 2018-04-24 14:28 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice 2018-04-19 09:12 Zakończone
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2018-04-18 14:24 Zakończone
Usługi organizacji wycieczek dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2018-04-05 10:30 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 2018-03-28 15:36 Zakończone
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2018-03-19 15:48 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego 2018-02-08 11:22 Zakończone
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" (III postępowanie) 2017-12-29 14:59 Zakończone
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych obejmującą dodatkowo jego rozmieszczenie i instalację 2017-12-22 15:29 Zakończone
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" (II postępowanie) 2017-12-18 12:59 Zakończone
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2017-12-04 16:32 Zakończone
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) 2017-12-01 15:50 Zakończone
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie) 2017-10-26 18:23 Zakończone
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2017-10-20 10:17 Zakończone
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2017-10-03 16:33 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" 2017-09-13 18:32 Zakończone
Usługi geodezyjno-kartograficzne (usługi badań katastralnych) 2017-09-05 18:22 Zakończone
Roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" 2017-08-25 16:51 Zakończone
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie) 2017-07-18 17:47 Zakończone
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (II postępowanie) 2017-06-22 17:40 Zakończone
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" 2017-05-30 12:30 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 2017-05-05 14:58 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 - UNIEWAŻNIENIE 2017-04-14 15:09 Zakończone
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60 2017-02-09 12:08 Zakończone
Utworzenie BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500 dla wybranych obrębów ewidencyjnych powiatu wałeckiego 2016-09-28 17:29 Zakończone
Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy BDOT 500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obrębu ewidencyjnego Chwiram 2016-09-21 16:49 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pod nazwą "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji - część I i zadania pod nazwą "Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje" wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji - część II 2016-08-22 21:32 Zakończone
Przebudowa części pomieszczeń II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 2016-03-08 11:01 Zakończone
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno - m. Strączno długości 1,222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno) 2016-02-29 14:31 Zakończone
Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie pomieszczeń na II piętrze we wschodnim skrzydle budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu na potrzeby Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu 2015-11-05 15:37 Zakończone
Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie mapy zasadniczej poprzez założenie inicjalnej bazy GESUT i bazy BDOT 500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1-5000 dla obrębu Miasto Mirosławiec Numer ogłoszenia: 302718 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 2014-09-11 11:34 Zakończone
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU WAŁECKIEGO 2014-05-22 20:44 Zakończone
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim 2014-04-28 15:59 Zakończone
Dostawa sprzętu i oprogramowania pracowni mechanicznej, pneumatycznej i elektropneumatycznej w ramach projektu pn. Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.2. 2014-04-11 19:22 Zakończone
Realizacja usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Najlepszy w zawodzie 2014-02-14 14:53 Zakończone
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim 2014-02-04 13:25 Zakończone
Usługi Koordynatora Projektu, Menadżera Projektu, Asystenta Menadżera Projektu, specjalisty ds. finansowych, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji i Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim 2013-10-18 14:43 Zakończone
:Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-07-26 10:50 Zakończone
Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-07-01 11:17 Zakończone
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wałeckiego 2013-05-31 07:40 Zakończone
Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I 2012-11-29 09:29 Zakończone
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na wykonanie cyfrowej mapy zasadniczej 2012-11-22 14:52 Zakończone
Wykonanie robót budowlanych obejmujących usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I 2012-10-31 10:55 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Wałeckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu 2012-10-30 17:01 Zakończone
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2012-10-24 14:13 Zakończone
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na założeniu numerycznej mapy zasadniczej 2012-09-27 13:12 Zakończone
Sprzedaż autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-08-17 11:34 Zakończone
Wykonanie termomodernizacji budynku przychodni przy ulicy Kościuszkowców 10 w Wałczu 2012-08-10 11:33 Zakończone
Wykonanie termomodernizacji (budowy instalacji solarnej) budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu (ul. Chłodna 22) 2012-07-20 11:39 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-06-26 10:46 Zakończone
Dostawa sprzętu i artykułów biurowych 2012-06-08 13:16 Zakończone
Dostawa sprzętu i artykułów biurowych 2012-05-15 14:08 Zakończone
Wykonanie instalacji solarnej do przygotowania c.w.u. dla pralni oraz budynku DPS w Wałczu 2012-05-15 13:38 Zakończone
Przebudowa drogi powiatowej 1984 z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084 2012-04-16 08:37 Zakończone
PZD-3/01/2012 Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg - 1984z, 2301z, 2307z, 2309z, 2331z, 2332z. 2012-03-16 14:39 Zakończone
Dostawa tablic rejestracyjnych 2012-02-29 13:15 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Zamawiającego w roku 2011 2011-11-30 13:29 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Wałeckiego i jego jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu 2011-11-18 11:26 Zakończone
PZD-3/04/2011 ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2011 - 2014 na terenie powiatu wałeckiego z podziałem na zadania? 2011-11-02 09:53 Zakończone
Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu (Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90) 2011-08-17 13:01 Zakończone
Remont nawierzchni przy Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu (ul. Kilińszczaków 59) 2011-07-25 11:20 Zakończone
Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu 2011-07-11 19:17 Zakończone
PZD-3/03/2011 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg PZD w Wałczu - 1984z, 2314z, 2318z, 2321z, 2327z 2011-05-25 10:59 Zakończone
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Wałczu 2011-05-09 10:22 Zakończone
Dostawa materiałów biurowych 2011-04-14 13:12 Zakończone
Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc. od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km 8+883 ÷ 10+105 długość 1,222 2011-04-06 11:11 Zakończone
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu 2011-04-01 19:44 Zakończone
Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu 2011-04-01 13:03 Zakończone
USŁUGI OCHRONY MIENIA 2011-03-01 13:55 Zakończone
Dostawa samochodu osobowego 2011-02-23 13:58 Zakończone
Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu 2011-02-02 20:30 Zakończone