herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Wałczu