herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Uchwała Nr IV/37/2019 zmieniającej uchwałę Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok.