herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 27 listopada 2018 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu.