herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Informacja o wydaniu w dniu 29 października 2018 roku decyzji znak: OS.6222.3.2018 w sprawie wszczętej na wniosek Polskich Zakładów Zbożowych Spółka z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 2 o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego z dnia 20 lutego 2012 roku znak: OS.6222.1.2012 ze zm. na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Wałczu przy ul. Chełmińskiej 2.