herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

USTALENIE INNEGO NIŻ USTAWOWY TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI