herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 17 maja 2018 r. - zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu.