herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Uchwała Nr 109/298/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031