herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Starosta Wałecki decyzją 3/2017 z dnia 29.09.2017 r. zezwolił na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi lokalnej, gminnej łączącej Al. Zdobywców Wału Pomorskiego i ul. 12 Lutego, odcinek od km 0 + 130 do 0 + 320, jednostka ewidencyjna Wałcz - Miasto, obręb ewidencyjny Nr 0001, działka oznaczona geodezyjnie nr 5159/16.