herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Starosta Wałecki decyzją nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmienił decyzję nr 1/2010 z dnia 09.03.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę dróg gminnych w Wałczu między ulicami Nowomiejska a Kołobrzeska. Zmiana dotyczy części drogi, usytuowanej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 65/3 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 65/2, 108, 5660/5, 42, 5659/10, 5658/13 (działka powstała w wyniku podizłu działki nr 5658/10).