herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.