herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.