herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Uchwała Nr 77/194/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu